Kontrolciffer

Betalingsidentifikationens bageste ciffer er et kontrolciffer, der fremkommer ved en matematisk beregning på de foranstående cifre.

 

Kontrolcifrets funktion er at afsløre eventuelle fejl ved indtastningen af betalingsID. Cifret - der er obligatorisk - tilføjes af os.

 

Den ønskede nummerserie er således forøget med et ekstra ciffer. Nummer 1 vil i kodelinien fremgå som 18 (8 er kontrolciffer til 1).

 

Nummer 2 vil fremgå som 26 (6 er kontrolciffer til 2). Osv.