Kreditornummer

De sidste 8 cifre i kodelinien er det kreditornummer, man får tildelt, når FI-aftalen indgås med pengeinstituttet.

 

Det er ikke det normale kontonummer man har i pengeinstituttet, men et nyt nummer, der kun benyttes til at "føre" alle indbetalte beløb frem til den rette konto.