Betalingsidentifikation

Betalingsidentifikationen, der er på 15 cifre på +71-kort og 16 cifre på +75-kort, er en éntydig identifikation af indbetalingen.

 

Nummeret er anført i andet felt i kodelinien forneden på +71- og +75-kort:

 

 

 

 

 

 

 

Det viste betalingsID på disse eksempler er "2". Det bageste ciffer ("6") er efter specielle regler tilføjet af os. Det er obligatorisk og kaldes for "kontrolciffer".

 

Kortart +73 har intet betalingsID i form af et nummer, idet man ved denne kortart får oplyst navnet på indbetaleren. Kodelinien kan se således ud:

 

 

 

 

 

 

 

Til hjælp for registrering af indbetalinger leverer Bording sammen med alle leverancer, der har betalingsID, en bogføringsliste med samtlige numre påført.

 

Man bestemmer selv nummerserien, der skal benyttes.

 

Bording beregner og tilføjer det korrekte kontrolciffer til den ønskede nummerserie.